0.00  0
Košarica

Nema proizvoda u košarici.

Splošni pogoji poslovanja

Inštituta Dakila

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani dakila.si (v nadaljevanju) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno www.dakila.si (v nadaljevanju tudi dakila.si) upravlja Društvo Dakila, Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor, matična številka: 2710072000, davčna številka: 44867972, ki je posrednik pri prodaji vstopnic in izdelkov (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Društvo Dakila je organizator ponujenih dogodkov. Nakup vstopnice predstavlja v delu, ki se nanaša na sam dogodek, izključno pogodbeno razmerje med imetnikom vstopnice (kupcem) in društvom Dakila. Društvo Dakila prodaja vstopnice. Ob nakupu vstopnic kupec pooblasti Društvo Dakila za urejanje nakupa in dostave vstopnic. Društvo Dakila. odgovarja kupcu za del, ki se nanaša na nakup in dostavo vstopnic ter samo izvedbo dogodka. Če se organizator dogodka odloči, da bo dogodek prestavil na drug datum ali spremenil prizorišče, bodo vstopnice, ne glede na razloge za prestavitev ali spremembo lokacije, veljale za nov datum ali lokacijo dogodka. Organizator dogodka se odloči, če je vstopnice mogoče vrniti in povrniti kupnino ali jih zamenjati.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Društvo Dakila ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Društvo Dakila. omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.dakila.si, pravice in obveznosti uporabnika (v nadaljevanju tudi kupca) in prodajalca ter urejajo njun poslovni odnos. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih Društva Dakila.

V ceni vstopnice je upoštevan DDV. DDV in stopnja DDV sta razvidna iz zapisa na vstopnici.

Plačilo je možno s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa,Apple pay, z UPN položnico v obliki predplačila na lokalni bančni račun. V primeru nakupa preko spleta ima Društvo Dakila. zaradi varnostnih razlogov in načina poslovanja možnost zahtevati identiteto naročnika. Društvo Dakila. si pridržuje pravico, da bo preverjal naročila, ki so bila plačana s kreditno kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico). Zahtevek bo posredovan preko elektronske pošte. V primeru, da stranka na zahtevo Dakila Društva podatkov ne posreduje v določenem roku, bo naročilo stornirano. Plačila s kreditnimi karticami se izvajajo preko Društva Dakila.

Kupec oziroma uporabnik storitev Društva Dakila se ob nakupu vstopnice strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani Društva Dakila. za namen izpolnjevanja naročila in obveščanja, kot je to navedeno v politiki zasebnosti. Društvo Dakila se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR. V kolikor uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil Društva Dakila se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu, v osebnem uporabniškem računu, lahko pa tudi pišejo na info@dakila.si., s poštno pošiljko naslovljeno na Društvo Dakila, Zagrebška Cesta 20, 2000 Maribor. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Društvo Dakila ni odgovorno za vstopnice, ki se izgubijo na pošti. Prav tako Društvo Dakila v nobenem primeru ni odgovorno za dejanja tretjih oseb, ki izvajajo dostavo (poštne enote in ostale dostavne službe). V primeru izgube vstopnic (vstopnice, natisnjene neposredno z internetne aplikacije društva) ali e-vstopnic iz opravičljivih razlogov (npr. zaradi izbrisa ali izgube mobilnega telefona) se morajo kupci obrniti na info@dakila si. Kakršnakoli drugačna oblika izgube vstopnic je nenadomestljiva.

Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna ob prvem vstopu na dogodek, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila prizorišča, kjer se prireditev odvija.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na sedežu Društva Dakila, Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor.  Društvo Dakila si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Društvo Dakila se zavezuje, da bo kupcu še predno ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:

- glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,

- sedež društva in telefonska številka društva, kadar je ta na voljo,

- končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,

- informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,

- plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno,

- informacija o pritožbenem postopku pri društvu oziroma pojasnilo glede postopka same pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

- naslov, na katerem društvo dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka in naslov elektronske pošte društva, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi sedež društva, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,

- stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife,

- pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena,

- rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

- možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za društvo, ter njihova dostopnost.

REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE

Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnavamo po elektronski pošti info@dakila.si. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na info@dakila.si ali poslane na naslov Društvo Dakila, Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor.

REKLAMACIJE VSTOPNIC

V skladu z 12. točko 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se društvo zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, elektronski pošti ali preko spleta). Vstopnic za vse dogodke, ki so bile kupljene preko spletne strani www.dakila.si, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren organizator prireditve. Ob nastanku navedenih okoliščin bo Društvo Dakila kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestil o možnostih vračila denarja.

Društvo Dakila je dolžno obvestiti svojih strank o morebitnih spremembah posameznih dogodkov, vendar se po svojih najboljših močeh trudi, da to stori.

Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave, stroški plačil, strošek naročila), ne bodo povrnjeni.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma.

Društvo Dakila se trudi zagotoviti, da so vse cene na njihovi spletni strani točne, a vseeno lahko pride do napak. Če Društvo Dakila odkrije napako v ceni vstopnice, ki jo je kupec že naročil, ga bo Društvo Dakila o tem obvestilo v najkrajšem možnem času ter kupcu dalo možnost, da ponovno potrdi svoje naročilo po pravi ceni ali svoje naročilo prekliče. V kolikor Društvo Dakila s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo Društvo Dakila kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano. Če se kupec odloči za preklic vstopnice z nepravilno ceno po že izvršenem njegovem plačilu, mu bo Društvo Dakila vrnilo denar.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in Društvo Dakila. kot posrednik pri prodaji vstopnic v sodelovanju z organizatorjem prireditve, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je Društvo Dakila kot posrednik pri prodaji vstopnic dolžno pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV

Društvo Dakila spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže po elektronski pošti na info@dakila.si.

Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@dakila.si Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Društvo Dakila je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

Društvo Dakila se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Društvo Dakila prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, in sicer z dogovorom in mediacijo. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru tehničnih težav ali če uporabnik potrebuje pomoč pri nakupu vstopnic, ima na voljo:

- elektronski naslov: info@dakila.si.

POSTOPEK NAKUPA

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

  • uporabnik (kupec) izbere

  • iskanje posamezne vstopnice oziroma izdelka v ponudbi v spletni trgovini;

  • izbor vstopnice oziroma izdelka za nakup;

  • dodajanje izbrane vstopnice oziroma izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;

  • določitev količine vstopnic oziroma izdelka za nakup v nakupovalni košarici;

  • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;

  • izbor načina plačila

  • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe.

NAVODILA ZA NAKUP VSTOPNIC

Ko se obiskovalec odloči za nakup vstopnic na spletni strani, poišče željen dogodek in klikne nanj.

KORAK 1 - IZBIRA VSTOPNIC

V tem koraku se uporabniku prikažejo različne cenovne kategorije.

KORAK 2 - INFORMACIJE O PLAČILU

V glavnem okencu so uporabniku vidne plačilne metode. Načini plačila vstopnic se od dogodka do dogodka razlikujejo. Spletna stran Dakila.si omogoča plačilo z kreditnimi karticami (MasterCard, Visa,), Apple Pay in plačilo s položnico.

Izmed nanizanih plačilnih metod uporabnik izbere željeno. V kolikor uporabnik izbere kreditno kartico, mora podatke o kreditni kartici vpisati v zato namenjena polja. Podatki o kreditnih karticah se na spletni strani ne hranijo, zato jih je potrebno vpisati ob vsakem nakupu.

Za potrditev izbrane metode plačila in za zaključek nakupa, mora uporabnik to potrditi, kar pomeni, da se kupec z oddajo naročila v celoti strinja s plačilom. Pred potrditvijo je uporabnik dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (datum in znesek nakupa, prireditelj, naziv predstave, število vstopnic). Po kliku na gumb spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoče.

V celotnem postopku nakupa, se na dnu spletne strani nahaja povzetek naročila.

NAROČILO

Po oddaji naročila kupec na e-mail naslov, katerega je navedel ob registraciji, prejme potrditveni e-mail, skupaj s podrobnostmi naročila.

Vsako naročilo (kupoprodajna pogodba) kupca je shranjena v elektronski obliki na strežniku dakila.si.

#DAKILA2023

Vse pravice pridržane. | Splošni pogoji poslovanja | Politika zasebnosti

Dragi članovi i simpatizeri Dakile.

Želimo vas obavijestiti da se događaj Rogla 2023 odgađa za proljeće 2024. zbog izvanredne situacije i nemogućnosti dolaska Urandira i ostalih gostiju iz Brazila u Sloveniju.

Oni od vas koji su već kupili ulaznice za događaj Rogla 2023 moći će ih koristiti u tom trenutku. Predujmovi koje ste uplatili za rezervacije smještaja također će vrijediti u tom trenutku. Obavijestit ćemo vas o odgođenom događaju čim budemo imali više informacija iz Brazila. Iskreno se ispričavamo zbog ove situacije i molimo za vaše razumijevanje i strpljenje. Na kraju krajeva, stvari će se uvijek razviti onako kako je najbolje za sve uključene.

hrCroatian